۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

 

پریسا ابراهیم دوست  

 

 
پریسا ابراهیم دوست

کارشناس فروش مواد پلیمری

ایمیل:P.ebrahimdoust@yeskangaroo.com

 تلفن تماس:88064800 داخلی 208

 

 

  

مقالات پریسا ابراهیم دوست