سبد خرید
» مواد تصفیه آب » تجهیزات و سیستم ها » تجهیزات سیستم اسمز معکوس RO

پکیج تصفیه آب به روش اسمزمعکوس

اسمز معکوس
تصفیه آب به روش اسمز معکوس یکی از اقتصادی ترین و بهینه ترین روش های تولید آب شیرین از آبهای لب شور و شور (آب دریا)به منظور تولید آب با خلوص بالا است.99 درصد جامدات محلول در آب (TDS) و ذرات کلوییدی مواد آلی محلول و غیر محلول ،آندوتوکسین ها ویروس ها ،باکتری ها و آلاینده های میکرو بیولوژی را به کمک غشاء نیمه تراوا حذف نماید.قابلیت طراحی و ساخت سیستم اسمز معکوس  برای آب دریا تا TDS بالاتر از ppm 50000 و برای مصارف و ظرفیتهای گوناگون و همچنین تنوع در طراحی امکان نصب در ساحل دریا ، سکوهای نفتی ،شناورها، کشتی های دریایی و در کانتینرهای پرتابل  رابرای دستگاههای اسمز معکوس تولیدی این شرکت فراهم می کند.