۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

موادشیمیایی رسوب زدا سیستم اسمز معکوس

بایوساید برای آب خوراک سیستم KAR 3000B  RO
نام کالا: KAR 3000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 و یا بشکه های 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایو ساید برای آب خوراک سیستم KAR 5000B  RO
نام کالا: KAR 5000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 و یا بشکه های 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا KAR 1472
نام کالا: KAR 1472
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا KAR 1471
نام کالا: KAR 1471
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا KAR 1470
نام کالا: KAR 1470
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده :ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدار سفارش : 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس KAR 1462
نام کالا: KAR 1462
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس KAR 1461
نام کالا: KAR 1461
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس KAR 1460
نام کالا: KAR 1460
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : درب انبار فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »