۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

موادشیمیایی تصفیه پساب

پلی اکریل آمید
نام کالا : پلی آکریل آمید
گرید : _
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
سولفات آلومینیوم (آلوم) 17%
نام کالا : سولفات آلومینیوم
شکل ظاهری : پودر یا پرک سفید رنگ
درصد خلوص : 17%
نوع بسته‌بندی : کیسه 40 کیلوگرمی
برند : KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل:درب کارخانه
حداقل سفارش:1 تن
پلی الکترولیت کاتیونی
نام کالا : پلی الکترولیت
گرید : کاتیونی
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : BASF
کشور تولید کننده : آلمان
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1 تن
پلی الکترولیت آنیونی
نام کالا : پلی الکترولیت
گرید : آنیونی
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : _
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1 تن
پلی آلومینیوم کلراید صنعتی
نام کالا : PAC
گرید : صنعتی
شکل ظاهری : پودر زرد پررنگ
درصد خلوص : 28%
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی
نام کالا : PAC
گرید :آشامیدنی
شکل ظاهری : پودر زرد کم رنگ
درصد خلوص : 30%
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم