رزین های تبادل یونی

رزین تبادل یونی کاتیونی

کاتیونیک

نام کالا:رزین تبادل یونی کاتیونی
شکل ظاهری: مهره های رزینی
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
کد محصول: کاتیونیک
رزین تبادل یونی آنیونی

آنیونیک

نام کالا:رزین تبادل یونی آنیونی
شکل ظاهری: مهره های رزینی
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
کد محصول: آنیونیک