سبد خرید
» مواد تصفیه آب » مواد شیمیایی تصفیه آب صنایع » موادشیمیایی مصرفی دیگ های بخار

مواد شیمیایی مصرفی دیگهای بخار

اکسیژن زدای آب در دیگ بخار KAB1290
نام کالا: KAB1290
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 لیتری و یا بشکه های 250 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولیدکننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
اکسیژن زدای آب در دیگ بخارKAB1280
نام کالا: KAB1280
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 لیتری و یا بشکه های 250 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولیدکننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1250
نام کالا: KAB1250
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1240
نام کالا: KAB1240
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده: ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
مواد ضد رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1230
نام کالا: KAB1230
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولیدکننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1220
نام کالا: KAB1220
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1210
نام کالا: KAB1210
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخارKAB1200
نام کالا: KAB1200
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 20 لیتری و یا بشکه های 220 لیترس
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم