۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

بایوساید و بایودیسپرسانت

بایوساید برای برج خنک کنندهKAC6000B
نام کالا:KAC6000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید برای سیستم خنک کنندهKAC4000B
نام کالا:KAC4000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید/بایودیسپرسانت برای برج های خنک کنندهKAC2000B
نام کالا:KAC2000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
کشور تولیدکننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید/بایوسایدیسپرسانت برای برج های خنک کنندهKAC1000B
نام کالا:، KAC1000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:بشکه های 22 و یا 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم