کربن اکتیو

کربن اکتیو میله ای
نام کالا:کربن اکتیو میله ای
شکل ظاهری: میله ای و استوانه ای
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
کربن اکتیو گرانولی
نام کالا:کربن اکتیو گرانولی
شکل ظاهری: گرانول
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
کربن اکتیو پودری
نام کالا:کربن اکتیو پودری
شکل ظاهری: پودر
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم