سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

نتایج جستجو در محصولات

پلی اتیلن BL4
نام کالا:پلی اتیلن سنگین بادی
نام شیمیایی:PE-BL4
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:BL4
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 0035
نام کالا:پلی اتیلن سنگین بادی
نام شیمیایی:PE-0035
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:0035
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی بندرامام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن F7000
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-F7000
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:F7000
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام-مهر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 5110
نام کالا:پلی اتیلن سنگین فیلم
نام شیمیایی:PE-5110
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:5110
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی آریاساسول
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 3840
نام کالا:پلی اتیلن سنگین دورانی
نام شیمیایی:PE-3840
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:3840
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی تبریز
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 2200
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-2200
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2200
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 52518
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-52518
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:52518
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 54B04
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-54B04
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:54B04
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 62N07
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-62N07
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:62N07
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 2102
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-2102
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2102
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لاله
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »