سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

نتایج جستجو در محصولات

پلی اتیلن 2200
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-2200
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2200
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 52518
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-52518
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:52518
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 54B04
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-54B04
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:54B04
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی اتیلن 62N07
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-62N07
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:62N07
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست