۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

Vistamax

vistamax 6502
نام کالا: TPE
نام شیمیایی: Vistamaxx 6502
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 6502
نوع بسته‌بندی: جامبو 650 کیلوگرمی
برند: Exxonmobil
کشور تولیدکننده: آمریکا
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
Vistamax 6102
نام کالا: TPE
نام شیمیایی: Vistamaxx 6102
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 6102
نوع بسته‌بندی: جامبو 650 کیلوگرمی
برند: Exxonmobil
کشور تولیدکننده: آمریکا
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
Vistamax 6202
نام کالا:TPE
نام شیمیایی:Vistamaxx 6202
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید: 6202
نوع بسته‌بندی: جامبو 650 کیلوگرمی
برند: Exxonmobil
کشور تولیدکننده:آمریکا
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم