۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

SEBS

SEBS 2311
نام کالا :SEBS
نام شیمیایی: استایرن بوتادین استایرن
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 2311
نوع بسته بندی : 15 کیلوگرمی
برند : Versalise
کشور تولیدکننده : ایتالیا
حداقل مقدارسفارش:تماس بگیرید
SEBS 50A Series
نام کالا:SEBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 50A SEBS Series
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند : TERMOPOL
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SEBS 65A  Series
نام کالا:SEBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 65A SEBS Series
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند : TERMOPOL
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SEBS 45A Series
نام کالا:SEBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 45A SEBS Series
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند : TERMOPOL
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SEBS SHORE 35A
نام کالا : SEBS
نام شیمیایی: استایرن اتیلن بوتادین استایرن
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:35SHORE A
بسته‌بندی:کیسه 20کیلوگرمی
برند:TERMOPOL
کشور تولیدکننده :ترکیه
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم