۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

SBS

SBS 3566F
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 3566F
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: LCY
کشور سازنده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS 3501
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 3501
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: LCY
کشور سازنده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS 3411
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 3411
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: LCY
کشور سازنده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS KTR401
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: KTR 401
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: KUMHO
کشور سازنده : کره
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS D1184
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: D1184
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: KRATON
کشور تولید کننده : آمریکا
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS 701
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 701
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: EN CHUAN
کشور تولید کننده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS 611
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 611
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: EN CHUAN
کشور تولید کننده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
SBS SOLPRENE 411
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 411
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: DYNASOL
کشور تولید کننده : اسپانیا
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »