۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی پروپیلن فیلم گرید

پلی پروپیلن ZH-525J
نام کالا:PP
گرید:ZH-525J
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن ZH-510M
نام کالا :PP
گرید:ZH-510M
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن ZH-515MA
نام کالا:PP
گرید:ZH-515MA
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی نوید زرشیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم