۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

پلی پروپیلن نساجی

پلی پروپیلن Z30G
نام کالا:PP
گرید:Z30G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی مارون
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن R60
نام کالا:PP
گرید:R60
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی پلی نار
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن 1102
نام کالا:PP
گرید:1102
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی رجال
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن 510L
نام کالا:PP
گرید:510L
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم و نوید زر شیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن Z30S
نام کالا:PP
گرید:Z30S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی شازند و مارون
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن 550J
نام کالا :PP
گرید:550J
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم و نویدزرشیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن 552R
نام کالا:PP
گرید:552R
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم ،نویدزرشیمی ، شازند
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن C30S
نام کالا :PP
گرید:C30S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی مارون
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »