۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی پروپیلن شیمیایی

پلی پروپیلن RP 2400
نام کالا :PP
گرید:RP 2400
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: YUHWA
کشور تولیدکننده : کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن R 200P
نام کالا:PP
گرید:R200P
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: HYOSUNG
کشور تولیدکننده : کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن M1600
نام کالا:PP
گرید:M1600
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: LG
کشورتولیدکننده:کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن J740
نام کالا:PP
گرید:J740
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: SONGHAN
کشور تولید کننده : کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن J-550S
نام کالا:PP
گرید:J-550S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: LOTTE
کشورتولیدکننده:کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن 548T
نام کالا:PP
گرید:548T
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی نویدزرشیمی
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن RP270G
نام کالا :PP
گرید:RP270G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی شازند
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن RPX-345S
نام کالا :PP
گرید:RPX-345S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »