۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

S65

PVC-S70
نام کالا : PVC
گرید : S70
شکل ظاهری :پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی آبادان
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
PVC-S60
نام کالا : PVC
گرید : S60
شکل ظاهری :پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی آبادان
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
PVC-S65
نام کالا : PVC
گرید : S65
شکل ظاهری :پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی آبادان ،اروند
محل تحویل: درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم