۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی اتیلن سنگین فیلم

پلی اتیلن F7000
نام کالا : PE
گرید:F7000
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی ایلام-مهر
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5110
نام کالا : PE
گرید:5110
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی آریاساسول
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن EX5
نام کالا : PE
گرید: EX5
شکل ظاهری:گرانول شفاف
بسته بندی:کیسه 25کیلوگرمی
برند:پتروشیمی کرمانشاه، مارون،جم،امیرکبیر
کشور تولید کننده : ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم