۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن 60507
نام کالا: PE
گرید:60507
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 60505
نام کالا : PE
گرید:60505
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5000S
نام کالا : PE
گرید:5000S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 5620
نام کالا: PE
گرید:5620
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی اراک
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 2200
نام کالا : PE
گرید:2200
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی ایلام
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 52518
نام کالا : PE
گرید:52518
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 54B04
نام کالا : PE
گرید:54B04
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی لرستان
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 62N07
نام کالا : PE
گرید:62N07
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی لرستان
کشورتولیدکننده: ایران
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »