۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

پلی اتیلن سبک فیلم

پلی اتیلنLFI2130
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:LFI2130
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:0190
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی آریاساسول
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 2102
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-2102
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2102
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لاله
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 0190
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-0190
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:0190
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی آریاساسول
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 2420
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-2420
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2420
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی کردستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 0075
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-0075
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:0075
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی بندرامام
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی اتیلن 020
نام کالا:پلی اتیلن سبک فیلم
نام شیمیایی:PE-020
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:020
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی بندرامام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم