سبد خرید
» محصولات پلیمری » مواد پلیمری داخلی » پلی اتیلن » پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن سنگین تزریقی

پلی اتیلن 5620
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-5620
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:5620
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی اراک
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 2200
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-2200
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2200
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی ایلام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 52518
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-52518
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:52518
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 54B04
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-54B04
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:54B04
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 62N07
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-62N07
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:62N07
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی لرستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن HI500
نام کالا:پلی اتیلن سنگین تزریقی
نام شیمیایی:PE-HI500
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:HI500
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
کشورتولیدکننده: ایران
برند:پتروشیمی بندرامام
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم