۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

لاستیک

لاستیک مصنوعی SVR-20
نام کالا : SVR
گرید :20
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : Vietnam
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:10000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی SMR-20
نام کالا : SMR
گرید :20
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : مالزی
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1220W
نام کالا : BR
گرید :1220
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : پتروشیمی شازند
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1220
نام کالا : PBR
گرید :1220
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : پتروشیمی تخت جمشید
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1202
نام کالا : PBR
گرید :1202
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : پتروشیمی تخت جمشید
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی NBR L35
نام کالا : KNB
گرید :L35
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند :KUMHO
کشور سازنده : کره
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 270
نام کالا : KEP
گرید :270
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : کارتن های 35 و 1260 کیلوگرمی
برند :KUMHO
کشور سازنده : کره
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1500
نام کالا : SBR
گرید :1500
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : پتروشیمی بندر امام
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1712
نام کالا : SBR
گرید :1712
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند :LG
کشور تولیدکننده : کره
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
لاستیک مصنوعی 1502
نام کالا : SBR
گرید :1502
شکل ظاهری : قالب های مکعب شکل
نوع بسته‌بندی : Bale
برند : پتروشیمی تخت جمشید ، بندر امام
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم