۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

افزودنی های پلیمری

آنتی بلاک M6000
نام کالا :ANTI BLOCK
گرید :M6000
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : SIBELCO
کشور تولید کننده : بلژیک
حداقل مقدارسفارش: 200 کیلوگرم
OB1

OB1

نام کالا :Optical Brightner
کد :OB1
شکل ظاهری : پودر سبز رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 25 کیلوگرم
آنتی اکسیدانت O 10 FF
نام کالا :HOSTANOX
کد :O 10 FF
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : CLARIANT
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
Irganox 1010
نام کالا :Irganox
کد :1010
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
Irgafos 168
نام کالا :Irgafos
کد :168
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
Irganox 1076
نام کالا :Irganox
کد :1076
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
آنتی اکسیدانت AO-1010
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :AO-1010
فرمول شیمیایی : C73H108O12
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : DIAMOND
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلو
آنتی اکسیدانت AO-168
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :AO-168
فرمول شیمیایی :C42H63O3P
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند :DIAMOND
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلو
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »