۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

پلی کربنات

پلی کربنات  010
نام کالا : PC
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید : 010
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
کشور تولید کننده : روسیه
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
پلی کربنات  007
نام کالا : PC
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید :007
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
کشور تولید کننده : روسیه
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی کربنات 022
نام کالا : PC
شکل ظاهری : گرانول شفاف
گرید : 022
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
کشور تولید کننده : روسیه
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
پلی کربنات 1012uv
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:1012uv
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات  710
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:710
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات 110UV
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:110UV
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
برند:cheimi
کشور تولید کننده : تایوان
حداقل مقدار سفارش:200کیلوگرم
پلی کربنات 2607
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2607(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
برند:BAYER
کشور تولیدکننده : آلمان
حداقل مقدار سفارش:تماس بگیرید
پلی کربنات 2807
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2807(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
برند:BAYER
کشور تولید کننده : آلمان
حداقل مقدار سفارش:تماس بگیرید
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »