۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی استال

POM CE66
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید : CE66
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: Ticona
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM 100D
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید : 100D
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: POLIBLEND
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM C250
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید : C250
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: POLIBLEND
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM C100GF30
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید : C100 GF30
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: POLIBLEND
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM N109
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری : گرانول
گرید : N109
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:LG
کشور تولید کننده : کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM FM090
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید:FM090
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: FORMOSACON
کشور تولید کننده : تایوان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
POM K300
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید:K300
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند : KOLON
کشور تولیدکننده:کره
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم