۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

PMMA

PMMA 20HR
نام کالا:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:20HR
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
برند:SABIC
کشور تولید کننده : امارات
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
PMMA VH001
نام کالا:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:VH001
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
برند:LOTTE
کشور تولید کننده : کره
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
PMMA CM-205
نام کالا:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:CM-205
نوع بسته بندی: کیسه25کیلوگرمی
برند:CHI MEI
کشور تولید کننده : تایوان
حداقل مقدارسفارش:250کیلوگرم
PMMA IH830
نام کالا:PMMA
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:IH830
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند:LG
کشور تولیدکننده : کره جنوبی
حداقل مقدارسفارش:250کیلوگرم