سبد خرید

پلی کربنات

پلی کربنات 1100UV
نام کالا: پلی کربنات یو وی دار
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید:1100u
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده: کره
برند: Honam
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات 2607
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2607(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
پلی کربنات 2858
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2858 (medical)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
پلی کربنات 2807
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2807(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
پلی کربنات 2856
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2856(food grade)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
پلی کربنات 1012uv
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:1012uv
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات 110UV
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:110uv(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :تایوان
برند:cheimi
حداقل مقدار سفارش:200کیلوگرم
پلی کربنات 710
نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:710
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم