حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

پلی کربنات

پلی کربنات کازان 010
نام کالا : Polycarbonate
فرمول شیمیایی :C15H16O2
شکل ظاهری : گرانول شفاف
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
پلی کربنات کازان 007
نام کالا : Polycarbonate
فرمول شیمیایی :C15H16O2
شکل ظاهری : گرانول شفاف
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی کربنات کازان 022
نام کالا : Polycarbonate
فرمول شیمیایی :C15H16O2
شکل ظاهری : گرانول شفاف
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
برند : کازان
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
پلی کربنات 1012uv
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:1012uv
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات  710
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:710
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدار سفارش:1000کیلوگرم
پلی کربنات 110UV
نام کالا:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:110uv(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :تایوان
برند:cheimi
حداقل مقدار سفارش:200کیلوگرم
پلی کربنات 2607
موجود نیست

نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2607(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
پلی کربنات 2807
موجود نیست

نام کالا:پلی کربنات
نام شیمیایی:PC
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:2807(GENERAL)
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلویی
کشور تولید کننده :آلمان
برند:BAYER
حداقل مقدار سفارش:300کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »