حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

PBT

PBT

PBT

نام کالا : PBT
نام شیمیایی : پلی بوتیلن ترفتالات
شکل ظاهری : گرانول
گرید : NC10
نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلویی
کشور تولیدکننده : ترکیه
برند : EPSAN
PBT

PBT

نام کالا : PBT 30%GF الیافدار
نام شیمیایی : پلی بوتیلن ترفتالات
شکل ظاهری : گرانول
گرید : GFR30NC
نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلویی
کشور تولیدکننده : ترکیه
برند : EPSAN
حداقل مقدارسفارش:100کیلوگرم