۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی آمید 6.6 الیاف دار

پلی آمید 6.6 الیافدار 30%  آف گرید مشکی
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 30% آف گرید
گرید: BK Q1D001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کيسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل سفارش:1 تن
پلی آمید 6.6 الیافدار 30% نچرال آف گرید
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 30% آف گرید
گرید: NC Q1D003
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل سفارش:1 تن
پلی آمید 6.6 الیافدار 30% مشکی آف گرید
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 30% آف گرید
گرید: BK Q1D002
شکل ظاهری:گرانول مشکی
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل سفارش: 1 تن
پلی آمید 6.6 آف گرید الیافدار 30 % مشکی
نام کالا: پلی آمید 6.6 آف گرید 30%
گرید: BK Q2D004
شکل ظاهری:گرانول مشکی
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6.6 الیافدار 30% مشکی
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 30%
گرید: HS BK Q2D004
شکل ظاهری:گرانول مشکی
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6.6 الیافدار 30% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 30%
گرید: HS NC Q1D001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6.6 الیافدار 50% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6.6 الیافدار 50%
گرید: HS NC Q2F001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن