۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی آمید 6 الیاف دار

پلی آمید 6 الیافدار 60% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 60%
گرید: NC 1G001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6 الیافدار 30% ضدشعله
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 30%
گرید: NC Q1DC002
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6 الیافدار 50% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 50%
گرید: NC ST Q1F001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6 الیافدار 30% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 30%
گرید: NC ST Q1D001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش:1تن