۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی آمید 6 ساده

پلی آمید 6 الیافدار 60% بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6 الیافدار 60%
گرید: NC 1G001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل :درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
پلی آمید 6 ساده بی رنگ
نام کالا: پلی آمید 6 ساده
گرید: NC LK B4.0
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل : درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 6 ساده بی رنگ نرم
نام کالا: پلی آمید 6 ساده
گرید: NC LK B4
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل : درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی آمید 6 ساده
نام کالا: پلی آمید 6 ساده
گرید: Q1D001
شکل ظاهری:گرانول شفاف
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند:EPSAN
کشور تولید کننده:ترکیه
محل تحویل : درب انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم