حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

EVA

EVA 28400
نام کالا : EVA 28400
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 28400
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA 28025
نام کالا : EVA 28025
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 28025
کشور تولید کننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

موجود نیست

نام کالا : EVA 1533
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 1533
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : HANWHA
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

نام کالا : EVA 1540 نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات شکل ظاهری: گرانول شفاف گرید: 1540 نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی کشور تولید کننده : کره برند : HANWHA حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

موجود نیست

نام کالا : EVA 1828
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 1828
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : HANWHA
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

نام کالا : EVA 28005
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 28005
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

نام کالا : EVA VA800
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: VA800
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : HONAM
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
EVA

EVA

نام کالا : EVA 1529
نام شیمیایی: اتیلن وینیل استات
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 1529
نوع بسته بندی : 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : کره
برند : HANWHA
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »