سبد خرید

برای اطلاع از قیمت جدید با ما در تماس باشید - 88064800-021

ABS

ABS

ABS

نام کالا: ABS
شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
گرید:N50
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده: ایران
برند:پتروشیمی قائدبصیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
ABS

ABS

نام کالا: ABS
شکل ظاهری: گرانول با رنگ سفید شیری
گرید:50-10415
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده: ایران
برند: پتروشیمی قائدبصیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
ABS

ABS

نام کالا: ABS
شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
گرید:N70
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده: ایران
برند: پتروشیمی قائدبصیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
ABS

ABS

نام کالا:ABS
شکل ظاهری:گرانول شیری مایل به کرم
گرید:70-10417
نوع بسته بندی:کیسه های25KG
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی قائدبصیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
ABS0150
(۲)
نام کالا: ABS
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: SD0150
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی
کشور تولید کننده:ایران
پتروشیمی:خوزستان
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم