۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

ترموپلاستیک

vistamax 6502
نام کالا: TPE
نام شیمیایی: Vistamaxx 6502
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 6502
نوع بسته‌بندی: جامبو 650 کیلوگرمی
برند: Exxonmobil
کشور تولیدکننده: آمریکا
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
Vistamax 6102
نام کالا: TPE
نام شیمیایی: Vistamaxx 6102
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 6102
نوع بسته‌بندی: جامبو 650 کیلوگرمی
برند: Exxonmobil
کشور تولیدکننده: آمریکا
حداقل مقدارسفارش:25کیلوگرم
SBS 411
نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 411
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
برند: LG
کشور تولیدکننده: کره
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:500کیلوگرم
پلی‌استال ضربه‌پذیر
نام کالا:(PolyAcetal(POM
نام شیمیایی:پلی‌متیلن‌اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید: POM-HIM
نوع بسته‌بندی: کیسه‌های 25کیلویی
برند: کانگورو
گرید مشابه:Delrin100ST
حداقل سفارش:بر اساس درخواست مشتری
POM K300
نام کالا:POM
نام شیمیایی:پلی متیلن اکساید
شکل ظاهری:گرانول
گرید:K300
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند : KOLON
کشور تولیدکننده:کره
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم