سبد خرید
» محصولات پلیمری

محصولات پلیمری

S70

S70

PVC هم مانند دیگر پلی الفین ها یکی از پلیمرهای پر مصرف میباشد که با گذشت زمان نه تنها کاربرد آن کم نگردیده بلکه روز به روز با پیدایش موارد مصرف جدید بر تناژ تولیدی آن افزوده میشود.
S60

S60

PVC هم مانند دیگر پلی الفین ها یکی از پلیمرهای پر مصرف میباشد که با گذشت زمان نه تنها کاربرد آن کم نگردیده بلکه روز به روز با پیدایش موارد مصرف جدید بر تناژ تولیدی آن افزوده میشود.
S65

S65

PVC هم مانند دیگر پلی الفین ها یکی از پلیمرهای پر مصرف میباشد که با گذشت زمان نه تنها کاربرد آن کم نگردیده بلکه روز به روز با پیدایش موارد مصرف جدید بر تناژ تولیدی آن افزوده میشود.
پلی اتیلن 22B02
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-22B02
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:22B02
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی مهاباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 22501AA,KJ
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE- 22501AA,KJ
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید: 22501AA,KJ
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 205AA
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-205AA
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:205AA
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی تبریز
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 220KJ
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-220KJ
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:220KJ
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی تبریز
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن RP2400
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-RP2400
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:RP2400
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: KPIC
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن R200P
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-R200P
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:R200P
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: HYOSUNG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »