۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

گزارش تصویری چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست 1399

گزارش تصویری بیستمین نمایشگاه رنگ و رزین 1399

سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی - سال 1398

 • رسانه جدید

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

 • سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمایی و تجهیزات آزمایشگاهی

Loading

اولین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی - سال 1396

 • 5

 • 6

 • 5

Loading

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته - سال 1398

 • بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 • بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 • بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته

Loading