سبد خرید
» PE

                            

نام ماده : پلی اتیلن تزریقی مارک بازل

موجودی : 30 تن

قیمت : 3300 تومان

تاریخ اعتبار : 96/03/15


 DATA SHEET

PE BAZEL