سبد خرید
» اخبار » اخبار روز

اخبار

پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته سوم اردیبهشت 1398
با توجه به بررسی های انجام شده ، قیمت دلار نیمایی در این هفته روندی افزایشی داشته و از قیمت فروش 94945 ریال در هفته گذشته به عدد 97693 رسیده است که حدودآ 2748 ریال افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت دلار بر روی قیمت های پایه مواد اولیه در بورس کالا تاثیر گذار بوده و پیش بینی می شود قیمت های پایه مواد پتروشیمیایی از کانال دلاری ، روندی صعودی داشته باشند.
پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی درهفته دوم اردیبهشت 1398
طبق بررسی های انجام شده، نرخ فروش دلار نیمایی در روز یکشنبه 1398/02/15 برابر با 94405 می باشد که نسبت به هفته گذشته 1462 ریال افزایش داشته است ، این افزایش قیمت بدون شک روی قیمت پایه مواد شیمیایی تاثیرگذار است و پیش بینی می شود که قیمت پایه مواد شیمیایی و پلیمری روندی صعودی داشته باشند.
پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر فروردین 1398
بررسی سامانه سنا در روز یکشنبه 1398/01/25 نشان می دهد که میانگین فروش دلار نیمایی برابر 89579 ریال است که نسبت به هفته گذشته 1070ریال کاهش پیدا کرده است.پیش بینی می شود که با توجه به این کاهش قیمت،قیمت های پایه مواد پتروشیمی در هفته جاری از کانال دلاری روندی نزولی داشته باشد.
پیش بینی قیمت های پایه مواد پتروشیمی در روز یکشنبه 1397/12/19
بررسی های سامانه سنا در روز یکشنبه 1397/12/19 نشان می دهد که میانگین فروش دلار هفتگی برابر 89270 می باشد که نسبت به هفته گذشته به میزان 2.2% افزایش داشته است که این افزایش قیمت دلار بدون شک روی قیمت های پایه امروز به مورخ1397/12/19 تاثیرگذار خواهد بود.
پیش بینی  قیمت های مواد پتروشیمی و وارداتی در هفته دوم اسفند 1397
بررسی های صورت گرفته بر روی میانگین قیمت هفتگی فروش دلار در سامانه سنا در روز شنبه 11 اسفند نشان می دهد که نرخ دلار با 1145 ریال افزایش قیمت به 87195 ریال رسید و پیش بینی می شود که شاهد افزایش قیمت های پایه مواد در روز یکشنبه 1397/12/12 از کانال دلاری باشیم.
بررسی و پیش بینی  قیمت های مواد پتروشیمی در  بازارهای جهانی و داخلی در اولین هفته اسفند 1397
بر طبق استعلام سامانه نیما تا روز شنبه 1397/12/04 میانگین خرید هفتگی دلار نیمایی برابر 89305 و میانگین قیمت فروش هفتگی دلار نیمایی 84989 ثبت شده است.همانطور که در دو فهرست قبلی منتشر شده دفتر توسعه صنایع مشاهده شد قیمت میانگین فروش دلار مبنا قرار داده شده است که باید ببینیم این هفته کدام نرخ مبنای قیمت های پایه قرار می گیرد.
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »