سبد خرید
» اخبار » مقالات

مقالات

پس از بیش ازیک دهه تحریم های بین المللی سنگین ایران ،صنعت پتروشیمی در تلاش برای بهبود یافتن از آن زیان و پس گرفتن موقعیت خود به عنوان رقیب مهم در عرصه جهانی است
ICIS