سبد خرید
مصاحبه اختصاصی مجله موادشیمیایی با مدیر عامل شرکت علمی سازان پاسارگاد
شرکت «کانگورو» از سال 87 کار خود را با تولید در مجموعه «علمی سازان» در اصفهان شروع کرد. اما همزمان با پیشبرد مراحل تولید، به دلیل وضعیت سخت تأمین مواد اولیه، هوشمندانه پا در مسیر تازهای گذاشت. راهاندازی یک واحد تأمین کالا هدف تازه این گروه بود که تا امروز ادامه داشته و شاهد پیشرفتهایی در زمینه تأمین مواد اولیه بوده است. «مهیار کارگر» از سال 93 مجموعه کانگورو را با یک تیم متخصص شیمیایی و مواد پلیمری راهاندازی کرد. همزمان با آن یک دفتر هم در استرالیا به نام الساپا افتتاح شد که در واقع واردات مواد اولیه را از طریق همان دفتر انجام میدهد

آقای کارگر، تعریف کامل شما از نوع فعالیت این مجموعه چیست؟

همه تلاش ما در اینجا ارائه خدماتی به منظور  تأمین مواد از مرحله تولید تا رسیدن به مشتری است. مسئولیت ما در واقع اینگونه تعریف میشود که  چه موقع کالا را سفارشگذاری کنیم، چه زمانی کالا تولید شود، بستهبندی شود، حمل و در نهایت به دست مشتری برسد.

برای هر یک از این مراحل، روش خاصی تعریف کرده و نیروی کار متخصصی را در نظر گرفتهایم، که در نهایت منجر به ارسال سفارش بهدست مصرفکننده یا کارخانه تولیدی با کمترین قیمت ممکن شود .

 

روند توزیع این مواد در ایران به چه شکل انجام میشود؟

این مواد پس از ورود به ایران و یا پس از خرید از بورس کالای پتروشیمی، در انبار مخصوصی که در شورآباد برای همین کار اختصاص دادهایم نگهداری میشوند. برای آن که بتوانیم کارخانجاتی که حتی سهمیه مصرف کمتری دارند را پشتیبانی کنیم، کالاها را در این انبار به مقادیر مختلف تقسیم میکنیم و با توجه به میزان تقاضاها آن را ارسال میکنیم.

به این منظور، سیستمی برای ذخیرهسازی و بستهبندی کالاها تدارک دیدهایم که در صورت نیاز به تغییر ابعاد سفارشات، موارد را تقسیمبندی و ارسال کنیم.

 

 آیا آن بخش از محصولات وارداتی که وارد میکنید از طریق بورس کالا قابل تأمین نیست؟

خیر. برخی از این مواد شامل ترکیبات مختلف آلی هستند که تولیدش تا به حال در ایران نبوده است.

هرچند بخش تحقیق و توسعه شرکت روی تولید بخشی از این مواد مشغول فعالیت است- مثلاً در حال حاضر برای نخستین بار در سطح کشور تکنولوژی تهیه ماده آنتی اکسیدانت را که در پتروشیمی بهکار میرود - وارد کردهایم. 

 

مشکلات اخیر در ثبت سفارشات و خرید از کشورهای دیگر و ... باعث شد که نتوانیم مثل قبل تعهداتمان به مشتری یعنی تحویل به موقع را انجام دهیم هرچند سعی میکنیم به طرق دیگر برای آنان جبران کنیم

 

شما از عقد قراردادهایی در زمینه تأمین مواد شیمیایی خاص برای پتروشیمیهای داخلی سخن گفتید. این به چه معناست؟

با توجه به نیاز و درخواستشان پس از عقد قرارداد، مواد را وارد کرده و مستقیم تحویل آنها میدهیم یا این که آن را آورده و فرآیندهای لازم را انجام داده و سپس به آنها تحویل میدهیم.

 

 در زمینه صادرات چطور؟ آیا تاکنون اقدامی در این زمینه صورت دادهاید؟

بله، به تازگی در کانگورو مجموعهای را تدارک دیدهایم که مواد شیمیایی را از پتروشیمیها خریداری کرده و پس از طی کردن مراحل قانونی به صادرات آن میپردازیم.

 

 این صادرات به کجا ارسال میشوند؟

 در حال حاضر ترکیه، افغانستان و عراق بازار هدف مجموعه هستند. این صادرات در حوزه مواد شیمیایی و پلیمری انجام میگیرد.

 

 ارزیابی شما از این کشورها چیست؟

پیش از صادرات به ترکیه و پس از بررسی دقیق آن متوجه شدیم که متأسفانه بازار این کشور پر از مواد شیمیایی ایرانی است که از طریق قاچاق به آنجا رسیده است.

در آمار جالبی که بهدست آوردیم دیدیم که بسیاری از پتروشیمیهای بزرگ ما نتوانستهاند در همین یکی دو ماه اخیر هیچ کالایی را به کشور ترکیه صادر کنند چون اکثر کالاها از طرق مختلف از  جمله همین قاچاق فرستاده شده است.

البته در  مورد عراق و افغانستان و کشورهای دیگر  هنوز نمیتوانم قضاوت کنم. ولی کار ما این است که مواد شیمیایی را به طور قانونی به کشورهای اطراف که پتانسیل بالاتری دارند صادر کنیم.

 

در این موقعیت هر روز دستورالعمل و بخشنامه جدیدی صادر میشود. اما اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، فکر میکنم بخشی از تولید دوباره راه میافتد و خودش را پیدا میکند

 

 طبق تعریفی که کردید یک سؤال کلیدی پیش میآید؛ آیا صادرات، واردات و توزیع مواد را جایگزین کامل بخش تولید کردهاید؟

خیر. ما در واحد اصفهان همچنان تولید مواد افزودنی برای صنایع پتروشیمی را انجام میدهیم. بیشتر تمرکز مان را بر روی سه تا چهار کالای خاص گذاشتهایم که بیشتر در  صنایع پتروشیمی کاربرد دارند ولی با توجه به قابلیتهای بخش تولید، تنها به تأمین این مواد بسنده نکردیم و از ظرفیتهای خالی آن برای مشتریان دیگر در بازار داخلی استفاده میکنیم.

 

 مواد اولیهای مورد استفاده خود را بیشتر وارد میکنید یا از راههای دیگر تهیه میکنید؟

هم از راه واردات هم از راه خرید داخلی از بورس کالا

 

 تازهترین دستاورد مجموعه چیست؟

به تازگی یک بخش آرایشی و بهداشتی را به مجموعه اضافه کردهایم.

 

 انتقاداتی که این روزها پیرامون فعالیت پتروشیمیها شکل گرفته است گویای این ماجراست که آنها برای مبادلات خود از دلار 3800 تومانی استفاده میکنند ولی در زمان عرضه، محصولاتشان را با قیمت ارز آزاد به متقاضیان میفروشند. مسئله بدتر این که برای بازار داخل سهمیهبندی میکنند ولی مواد را به راحتی به کشورهای دیگر صادر میکنند. آیا شما هم به این مسئله برخورد کردهاید؟

خیر، اینطور نیست. این اتفاقات فقط در بازار میافتد وگرنه در حال حاضر کمیته تنظیم بازار، محصولات پتروشیمی را با پایه دلار 4200 تومانی در بازار مبادله میکند.

 

: شما هم مشمول سهمیهبندی دریافت مواد شدهاید؟

این که عرضه مواد در مواقعی کم است و قیمت در بازار بسیار بالا میرود، واقعیتی است که وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از پتروشیمیها ترجیح میدهند کالایشان را بهجای اینکه در بازار داخل و به قیمت نرخ مصوب عرضه کنند، به دیگر کشورها صادر کنند.

 

پیشبینی شما در مورد این وضعیت چیست؟

در این موقعیت هر روز بخشنامه جدیدی صادر میشود. اما اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، فکر میکنم بخشی از تولید دوباره راه میافتد و راه خودش را پیدا میکند. اگر  بشود کانالها و رانتهایی که ایجاد شده را از بین برد، تولید داخل شکل میگیرد و صنایع پائین دستی پیشرفت خواهند کرد.

 

: مراودات شما در مجموع با چه تعداد شرکت صورت میگیرد؟

با حدود 500 شرکت در صنایع مختلف کار کردهایم. بیش از 250 گرید متفاوت از مواد شیمیایی و پلیمری را تأمین و سعی کردهایم شکل جدیدی از تأمین را در ایران برای مشتریان ایجاد کنیم.  برخلاف شرکتهایی که این روزها بیشتر به دنبال کسب سود بالاتر هستند، بخش عمده تلاشمان را به ایجاد اشتغال اختصاص دادهایم.

 

چند نفر در این مجموعه فعالیت میکنند؟

22 نفر در دفتر تهران، 19 نفر در  تولیدی اصفهان و 3 نفر در استرالیا مشغول بهکار هستند.

 

 بزرگترین چالش شما در تأمین نیاز متقاضیان چیست؟ در تحویل به موقع سفارشات با چه مشکلاتی روبهرو هستید؟

مشکلات اخیر در ثبت سفارشات و خرید باعث شد که نتوانیم مثل قبل تعهداتمان به مشتری یعنی تحویل به موقع را انجام دهیم هرچند سعی میکنیم به طرق دیگر برای آنان جبران کنیم.

 

 شما قرار است که در دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست هم غرفه داشته باشید. در آنجا چه دستاورد تازهای را ارائه میدهید؟ هدف اصلی شما از حضور در نمایشگاه چیست؟

این صنعت بازار گسترده‌‌ای دارد. چه در ایران چه در خاورمیانه بسیار رشد کرده و فرصت خوبی برای پیشرفت دارد. با توجه به اینکه در ایرانپلاست شرکتهای بینالمللی هم شرکت میکنند، قصد داریم که خودمان را بیشتر به شرکتهای خارجی بشناسانیم. همچنین پروسه جدیدی را در زمینه تأمین مواد اولیه ارائه خواهیم داد. x

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۰
تعداد بازدید : ۱۸۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید