مواد پلیمری

عنوان قیمت (تومان)
         SBS 411              17500تومان

SBS 501 

  17500تومان
SBS 411(پودری)   18500تومان
EVA VA 910   9800 تومان
EVA 1528   9300 تومان
EVA VA 800   9600 تومان
EVA 1533   تماس بگیرید
EVA VS 430   9300 تومان
PP 30% GF   17000 تومان
EVA 280025   تماس بگیرید
POE 565   13000 تومان

PMMA CM205

  17900 تومان
TPU 85 A   تماس بگیرید
PO 1020
تماس بگیرید
TPE   تماس بگیرید
PPO   تماس بگیرید
TAFMER 640   تماس بگیرید
PBT   تماس بگیرید

 PC 1100 U

  22000تومان

 PC 2407

POM FM090

PA 6

ABS N50

آنتی اکسیدانت1010

آنتی اکسیدانت1076

             

POE LG670

EVA HONAM VS430

PMMA IH830

پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی

پلی آلومینیم کلراید فاضلابی 

 

 

 

تماس بگیرید

             تماس بگیرید             

تماس بگیرید

10300تومان

26000تومان

26000تومان

 

تماس بگیرید

9300 تومان

18000 تومان

3200 تومان

2500 تومان