قیمت روز مواد شیمیایی تاریخ 96/12/24

 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
مونومر استایرن 6450 حواله تحویل پتروشیمی
مونومر استایرن تماس بگیرید
بشکه تحویل تهران
سدیم کربنات سبک 1900 کیسه مراغه- آماده حمل
سدیم کربنات سنگین 1900 جامبو مراغه-آماده تحویل
سودمایع 1380 حواله درب پتروشیمی
متانول شیراز 1580  حواله درب پتروشیمی
متانول زاگرس تماس بگیرید  حواله درب پتروشیمی
متانول تماس بگیرید بار موجود تهران (زاگرس)
مونو اتیلن گلایکول 5400  پلمپ شازند
مونو اتیلن گلایکول 4500  حواله مارون
 مونو اتیلن گلایکول 4500  حواله شازند
 زایلین مخلوط 4000  فله تهران
 زایلین مخلوط تماس بگیرید  حواله تخلیه تهران
 اسید سولفوریک 460  حواله
 اسید استیک 5600  گالن تحویل تهران
 استون ساسول تماس بگیرید  بشکه تحویل تهران
 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
استون کمهو 6900 تا 7200 بشکه تحویل تهران
دی اکسید تیتان کرونوس 2220 23300 کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R868 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان5566 13000 کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان KA100 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R760 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R105 22500 کیسه 25 کیلوگرمی
سود پرک 3500 کیسه تحویل بندرامام
ایزو پروپیل الکل (LG) تماس بگیرید بشکه تحویل تهران 
فنول کمهو تماس بگیرید بشکه تحویل تهران
اسید فسفریک  تماس بگیرید گالن 35 کیلوگرمی
اسید فرمیک تماس بگیرید  گالن تحویل تهران
هگزامتافسفات تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
سدیم تری پلی فسفات  تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
استئارات روی کره ای  تماس بگیرید   کیسه 20 کیلوگرمی
استئارات کلسیم  تماس بگیرید  کیسه تحویل تهران


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۴۴