سبد خرید
  • قیمت مواد شیمیایی و پلیمری
» قیمت مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
مونومر استایرن تماس بگیرید حواله تحویل پتروشیمی
مونومر استایرن تماس بگیرید
بشکه تحویل تهران
سدیم کربنات سبک تماس بگیرید کیسه مراغه- آماده حمل
سدیم کربنات سنگین تماس بگیرید جامبو مراغه-آماده تحویل
سودمایع تماس بگیرید
حواله درب پتروشیمی
متانول شیراز تماس بگیرید  حواله درب پتروشیمی
متانول زاگرس تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
متانول تماس بگیرید
بار موجود تهران (زاگرس)
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید
 پلمپ شازند
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله مارون
دی اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله شازند
 زایلین مخلوط تماس بگیرید  فله تهران
 زایلین مخلوط تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
 اسید سولفوریک تماس بگیرید  حواله
 اسید استیک تماس بگیرید  حواله تحویل پتروشیمی
اورتو زایلین تماس بگیرید حواله درب پتروشیمی
 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
استون کمهو تماس بگیرید بشکه تحویل تهران
دی اکسید تیتان کرونوس 2220 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R868 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان5566 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان KA100 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R760 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R105 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
سود پرک تماس بگیرید
کیسه تحویل بندرامام
ایزو پروپیل الکل (LG) تماس بگیرید بشکه تحویل تهران 
فنول کمهو تماس بگیرید بشکه تحویل تهران
اسید فسفریک  تماس بگیرید گالن 35 کیلوگرمی
اسید فرمیک تماس بگیرید  گالن تحویل تهران
هگزامتافسفات تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
سدیم تری پلی فسفات  تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
استئارات روی کره ای  تماس بگیرید   کیسه 20 کیلوگرمی
اسید سیتریک آبدار تماس بگیرید
 کیسه 25 کیلوگرمی