۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

تیتانیوم دی اکسید

تیتان TR-68
نام کالا:TIO2
گرید:TR-68
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: Huntsman
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان RCL-69
نام کالا:TIO2
گرید:RCL-69
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: CRISTAL Tiona
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان CR 470
نام کالا:TIO2
گرید:CR470
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: TRONOX
کشور تولید کننده: چین
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان 2220
نام کالا:TIO2
گرید:2220
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: Kronos
کشور تولید کننده : آلمان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان 2190
نام کالا:TIO2
گرید:2190
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: Kronos
کشور تولید کننده : آلمان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان R996
نام کالا: تیتان
گرید :R 996
شکل ظاهری : پودر کریستالی
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: Lomon
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل : انبار تهران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
تیتان R900
نام کالا:TIO2
گرید:R 900
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: TITANUS
کشور تولید کننده : چین
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
تیتان R900
نام کالا:TIO2
گرید:R 900
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته بندی:کیسه های 25کیلوگرمی
برند: Dupount
کشور تولید کننده : تایوان
محل تحویل : درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »