۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

مواد شیمیایی داخلی

انیدرید فتالیک
نام کالا:انیدرید فتالیک
گرید : صنعتی
فرمول شیمیایی:C8H4O3
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی، جامبو 1000 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی فارابی، فاخر
حداقل مقدارسفارش: 5000 کیلوگرم
اسید فسفریک صنعتی
نام کالا:اسید فسفریک
گرید : صنعتی
فرمول شیمیایی:H3PO4
شکل ظاهری:مایع سبز ‌رنگ
درصد خلوص:50%
نوع بسته‌بندی: گالن‌های 35 کیلویی
برند:پتروشیمی رازی
حداقل مقدارسفارش: 1 تن
اسید نیتریک
نام کالا : اسید نیتریک
فرمول شیمیایی:HNO3
شکل ظاهری :مایع زرد یا بی رنگ
درصد خلوص : 58 تا 60 درصد
نوع بسته‌بندی : تانکر
برند : پتروشیمی شیراز
محل تحویل: درب کارخانه
حداقل مقدارسفارش: ا تن
پتاسیم کلراید
نام کالا : پتاسیم کلراید(KCL)
شکل ظاهری : پودر سفید
درصد خلوص : %99
نوع بسته‌بندی : کیسه 50 کیلوگرمی
برند : کانگورو
محل تحویل: اصفهان درب کارخانه
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
ترفتالیک اسید
نام کالا : Terephthalic acid
فرمول شیمیایی :C8H6O4
شکل ظاهری : جامد بی رنگ
نوع بسته‌بندی : جامبوهای 1000 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی تندگویان
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم
متیل استات
نام کالا:متیل استات
فرمول شیمیایی:CH3COOCH3
شکل ظاهری:مایع شفاف
درصد خلوص: 99%-85%
نوع بسته بندی:بشکه 180 کیلویی
برند : کانگورو
کشورتولیدکننده:ایران
حداقل سفارش : 1000 کیلوگرم
سود پرک
نام کالا : سود پرک
فرمول شیمیایی : NaOH
شکل ظاهری : پرک سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
کشور تولید کننده:ایران
حداقل سفارش : 2000 کیلوگرم
سدیم کربنات سنگین
نام کالا:سدیم کربنات 98%
گرید : سنگین
فرمول شیمیایی:Na2CO3
شکل ظاهری: پودر سفیدرنگ
بسته‌بندی:کیسه‌های 25کیلویی
برند: سمنان،مراغه
حداقل مقدارسفارش: 10000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »