محصولات پالایشگاهی

ترفتالیک اسید
نام کالا : Terephthalic acid
فرمول شیمیایی :C8H6O4
شکل ظاهری : جامد بی رنگ
نوع بسته‌بندی : جامبوهای 1000 کیلوگرمی
برند : پتروشیمی تندگویان
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم
پارازایلین
نام کالا : p-Xylene
فرمول شیمیایی :C8H10
شکل ظاهری : مایع بی رنگ
نوع بسته‌بندی : بشکه 220 لیتری
برند : پتروشیمی برزویه
محل تحویل:درب پتروشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
حلال 410
نام کالا: AW-410
شکل ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: تانکر
برند: اصفهان
حداقل مقدار سفارش: 30000 لیتر
حلال 404
نام کالا: AW-404
شکل ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: تانکر
برند: شیراز
حداقل مقدار سفارش: 30000لیتر
حلال 402
نام کالا: AW-402
شکل ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: بشکه 220 لیتری و تانکر
برند: اصفهان- تبریز- کرمانشاه –بندر عباس
حداقل مقدار سفارش: 30000 لیتر
حلال 400
نام کالا: حلال 400( White Spirit)
شکل ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: بشکه 220 لیتری و تانکر
برند: پالایشگاه اصفهان
حداقل مقدار سفارش 30000 لیتر