مشاوره تخصصی


 
مشاوره مهندسی

 مشاوره مهندسی در انتخاب مواد اولیه پلیمری:

کانگورو اقدام به ارائه مشاوره مهندسی در بخش انتخاب مواد اولیه مناسب توسط متخصصان و آموزش دیدگان مجرب در صنعت پلیمر، برای خطوط تولید انواع کارخانجات پلیمری و شیمیایی را به صورت رایگان نموده است.
زمینه های امکان ارائه مشاوره:
    - تولید لوله، ورق و سایر موارد اکستروژنی
    - تولید قطعات تزریقی
    - تولید قطعات مهندسی
    - تولید فیلم و Casting
    - تولید قالبگیری دمشی (بادی)
    - تولید قالبگیری چرخشی (Rotational molding)


طراحی فرمولاسیون، بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و انجام مهندسی معکوس روی محصولات:

با توجه به تجربه ی فنی و دانش به روز گروه فنی کانگورو و در جهت کمک به صنایع محترم پلیمر، خدمات مهندسی زیر ارائه می گردد:
    - انجام طراحی فرمولاسیون برای تولید محصولات
    - بهبود کیفیت فرمولاسیون موجود در محصولات
    - کاهش هزینه با مهندسی فرمولاسیون محصول شما
    - انجام مهندسی معکوس روی محصولات ناشناخته برای تولید در داخل


انجام تست های آنالیز، تست های دینامیکی و مکانیکی بر روی پلیمرها و مواد شیمیایی، در آزمایشگاه های معتبر:

امکان انجام انواع تست های مـورد نیاز بـر روی نمـونه های تولیدی توسـط صنـایع محتـرم و همچنین در صورت درخواست، مشاوره و تفسیر تست ها برای رفع عیوب موجود در خط تولید وجود دارد.
    - تست شناسایی پایه مواد شیمیایی
    - تعیین درصد خلوص مواد شیمیایی
    - تست شناسایی و هویت شناسی مواد پلیمری و کامپاند ها با استفاده از انواع تست های آنالیز
    - انجام تست های حلالیت,NMR,FT-IR
    - تعیین درصد ترکیب مواد در کوپلیمرها
    - اندازه گیری وزن مولکولی کامپاندها (GPC, Osmosis pressure,…)
    - اندازه گیری خواص حرارتی کامپاندها(DSC, TGA, DMTA)
    - اندازه گیری خواص مکانیکی پلیمرها (Tensile, Impact,…)
    - اندازه گیری خواص رئولوژیکی(RMS)
    - تعیین درصد کریستالینیتی(XRD)


شماره های تماس:
88064800-88042111 (داخلی 207 )
09122091491