۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

مدیران ارشد

Loading

مالی و اداری

Loading

مارکتینگ (Marketing)

Loading

تیم فروش مواد پلیمری

Loading

تیم فروش مواد شیمیایی (صنعت رنگ و رزین)

Loading

تیم فروش موادشیمیایی (حلال ها و تصفیه آب)

Loading

تیم فروش مواد شیمیایی (صنعت کشاورزی)

Loading

کارشناسان پشتیبانی فروش