سبد خرید
 • 56
 • pom
 • pac
 • phenol

قیمت مواد پلیمری-آخرین بروزرسانی 99/04/21 ساعت 15:20

Loading

قیمت مواد شیمیایی و تیتان-آخرین بروزرسانی 99/04/21 ساعت 15:10

Loading

قیمت مواد تخصصی تصفیه و بهبود آب-آخرین بروزرسانی 99/04/15 ساعت 15:00

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما

 • PARS

 • مپنا

 • شیرین عسل

 • میهن

 • کاله

 • گلرنگ

 • پتروشیمی کردستان

 • ستاره

 • تبریز

 • تاسیسات دریایی

Loading

.

مشتریان
نمایندگی ها
محصولات شیمیایی
محصولات پلیمری
محصولات تصفیه آب