پریسا ابراهیم دوست  

 

 
پریسا ابراهیم دوست

کارشناس فروش مواد پلیمری

ایمیل:P.ebrahimdoust@yeskangaroo.com

 

 

  

مقالات پریسا ابراهیم دوست